LABIRYNT WYOBRAŹNI 2014

Labirynt Wyobraźni - protokół (PDF)

Do piątej edycji  Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Labirynt Wyobraźni” o tytule przewodnim „Kosmos” wpłynęło łącznie 3520 prac z Polski, Rumunii, Chin, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi, Indii, Francji, Litwy.
W konkursie brało udział 325 szkół z całej Polski nadsyłając 3228 prac, w tym 20 szkół artystycznych: Opole, Warszawa, Lublin, Płock, Częstochowa, Łódź, Koszalin, Zabrze, Katowice, Radom, Gdynia, Zakopane, Nałęczów, Supraśl, Jarosław, Nowy Wiśnicz, szczecin, Rzeszów, Kraków, Łomża, które nadesłały 512 prac. Szkoły zagraniczne nadesłały 292 prace plastyczne.

Jury łącznie wytypowało do nagród i wyróżnień 33 prace uczestników w 6 kategoriach.
Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbyło się w piątek 16 maja 2014r. Jak zwykle dopisali nam goście oraz laureaci. Wystawę otworzył dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych pani Iwona Gawrychowska a po kilku minutach podsumowania konkursu głos zabrała pani Małgorzata Wilk, z-ca naczelnika Wydziału Oświaty Dąbrowy Górniczej. Miłą atmosferę w muzycznym klimacie zapewniła nam zaprzyjaźniony Zespół Szkół Muzycznych im. M.Spisaka w Dąbrowie Górniczej.

 ***

 

 

LABIRYNT WYOBRAŹNI 2013

17 maja 2013: wernisaż wystawy pokonkursowej.

"Po drugiej stronie lustra": katalog

17 maja 2013 mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole laureatów 4 Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Labirynt Wyobraźni". "Po drugiej stronie lustra" to tytuł przewodni tegorocznej edycji konkursu, na który nadesłano ponad 2000 prac z kraju i zagranicy. Podczas uroczystego wernisażu był koncert muzyczny, wykonany przez uczniów dąbrowskiej Szkoły Muzycznej, wręczenie nagród laureatom konkursu i tradycyjny poczęstunek. Wystawę w szkolnej "Galerii Na Strychu" można podziwiać jeszcze przez tydzień. Dziękujemy całej szkolnej społeczności i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości ,a chętnych do odwiedzenia naszej szkoły i zobaczenia wspaniałych prac serdecznie zapraszamy.

15 marca 2013: ogłoszenie wyników IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Labirynt wyobraźni"

Do czwartej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Labirynt Wyobraźni” o tytule przewodnim „Po drugiej stronie lustra” wpłynęło łącznie 2017 prac z Polski, Białorusi, Turcji, Indii, Kazachstanu, Litwy, Ukrainy i Chin.

W Konkursie brały udział 123 szkoły z całej Polski nadsyłając 1635 prac, w tym 22 szkoły artystyczne: Opole, Warszawa, Lublin, Jelenia Góra, Płock, Częstochowa, Łomża, Kalisz, Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Koszalin, Zabrze, Katowice, Radom, Gdynia, Zakopane, Kielce, Nałęczów, Supraśl, Wrocław, które nadesłały 667 prac. Szkoły zagraniczne nadesłały 382 prace plastyczne.

W konkursie wzięła również szkoła artystyczna z Ukrainy.

Jury łącznie wytypowało do nagród i wyróżnień 58 prac w 6 kategoriach, przyznając jedno Grand Prix.

Uroczystość podsumowania konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 17.05.2013 o godz. 16.00 w GaleriiNa Strychuw ZSP w Dąbrowie Górniczej.

 

NAGRODY


In the fourth edition of the International Arts CompetitionThe labyrinth of imaginationwith the key titleOn the other side of the mirrorthere were together 2017 works from Poland, Bielorussia, Turkey, India, Kazakhstan, Lithuania, Ucraine and China.
123 schools from all over Poland took part in the competition and they sent 1635 works. This number included 22 schools of Fine Arts from: Opole, Warsaw, Lublin, Jelenia Góra, Płock, Częstochowa, Łomża. Kalisz, Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Koszalin, Zabrze, Katowice, Radom, Gdynia, Zakopane, Kielce, Nałęczów, Supraśl, Wrocław which sent 667 works.

Foreign schools sent 382 works of art. There was also a school of Fine arts from Ucraine which took part in the competition.

The jury awarded with prizes and distinctions 58 works in 6 categories and they awarded one Grand Prix.

The competition summarizing celebration and the opening of post-competition exhibition will take place on 17.05.2013 at 4 p.m. in the GalleryIn the atticin the Secondary School of Fine Arts in Dąbrowa Górnicza.


AWARDS


В четвертом издании Международного Художетвенного КонкурсаЛабиринт Воображенияс

Ведущей темойПо ту сторону зеркаламы получили всего 2017 работ из Польши, Беларуси, Турции, Индий, Казахстана, Литвы, Украины и Китая.

В Конкурсе принимало участие 123 школы из всей Польши которые прислали 1635 работ, в том числе 22 художественные школы: Ополе, Варшава, Люблин, Еленя-Гура, Плоцк, Ченстохова, Ломжа, Калиш, Познань, Быдгощ, Лодзь, Кошалин, Забже, Катовице, Радом, Гдыня, Закопанное, Кельце, Налэнчув, Супрасль, Вроцлав - которые прислали 667 работ;. Иностранные школы прислали 382 художетвенных работ.

В конкурсе принимала участие также художественная школа из Украины.

Жюри выбрало 58 работ признавая им награды и дипломы в 6 категориях и одно Grand Prix.

Торжественное завершение с открытием послеконкурсной выставки произойдёт 17.05.2013 в 16.00 часов, в ГалерееНа Чердакев ЗСП в Домброве-Гурничой.


НАГРАДЫ

 


6 marca 2013: obrady jury.

Już 15.03.2013 ogłoszenie wyników IV Międzynarodowego Konkursu "Labirynt wyobraźni", którego organizatorem jest nasza szkoła. 6 marca 2013 jury w składzie: Loes ten Anscher i Ronnie Dellen z Holandii, Miłosz Wnukowski, Piotr Migza, Beata Skrzypek, Anna Wolniaczyk i Damian Pacha musiało wybrać spośród ponad 2000 nadesłanych prac te najlepsze. Obrady były burzliwe, a wybory i decyzje ostateczne. Teraz emocje już opadły i do piątku przyjdzie nam czekać na ujawnienie tajemnicy.

***

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w IV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Labirynt Wyobraźni".
Konkurs ten wpisany jest w kalendarz imprez szkolnictwa artystycznego Centrum Edukacji Artystycznej.
Tegoroczna edycja nosi tytuł "Po drugiej stronie lustra".
Regulamin i treść konkursu

I would like to invite you to the Fourth Edition of the International Art Contest  “The Labyrinth of Imagination”.
The contest has already been written in the event register of artistic educational system of the Centre of Artistic Education.
This year edition is entitled “On the other side of the mirror”.
Regulations and content are available here

Я хотела бы пригласить учеников Вашей школы к участью в  IV издании  Международного Художетвенного Конкурса „Лабиринт Воображения” Конкурс этот вписанный в календарь мероприятий художественного образования в  Центре Художественного Обучения. В этом году лейтмотивом конкурса является „С другой стороны зеркала”.

Mesdames et Messieurs,
Nous vous invitons à la participation au IV iѐme édition du Concours international d`arts plastiques «  Le  labyrinthe de l`immagination »
Ce concours est inscrit au calendrier des manifestations culturelles des écoles artistiques du Centre de l `Education Artistique.
Cette année il est intitulé  „De l`autre coté du miroire”
En annexe vous trouverez les rѐgles de participation


Mailto: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.